Close

Technické podmínky

Nebudeme vám tady dalekosáhle popisovat, na jaký typ aparatury hrajeme a jaké má parametry a jiné pro vás nezajímavosti 🙂 Řídíme se třemi pravidly:
1. Pusťte nás dovnitř 
2. Ukažte nám, kde máte zásuvku
3. Ostatní nechte na nás a my už se o vaši zábavu postaráme

Samozřejmě, kdyby se našel mezi vámi někdo, koho to opravdu zajímá, rádi na vaše otázky odpovíme, stačí zavolat.

Co se objednávek akcí týče, když nám je zaslaná objednávka e-mailem, messengerem (FB) nebo tradiční poštou, je objednávka braná jako závazná, z čehož vyplývá, že na termínu jsme se domluvili oboustranně. V případě zrušení akce ze strany objednavatele s výjimkou (zemětřesení, válka, epidemie, požár, tsunami, revoluce a prohibice) je účtován storno poplatek ve výši 50% ze smluvní částky.

Doufáme, že k tomu nikdy nedojde 🙂

Upozorňujeme také všechny, že na akcích, na kterých vystupujeme, mohou být pořizovány fotografie, zvukové či obrazové záznamy pro účely propagace skupiny VOICE. Svojí účastí na akci udělujete konkludentní souhlas (projev vůle učiněný jiným způsobem než slovně nebo písemně) s tím, že můžeme pořizovat Vaše fotografie (děti, skupiny, jednotlivci, osoby, početné smíšené kolektivy apod.). I v případě udělení konkludentního souhlasu s fotografováním či natáčením máte právo tento svůj souhlas následně odvolat. Odvolání souhlasu můžete učinit písemně, doručením svého podání na adresu společnosti nebo osobně. Kontaktovat nás lze i prostřednictvím zprávy na našem facebooku či jiným dostupným způsobem.
Zveřejnění pořízených záznamů může být použito:
na facebooku obecně, na našich internetových stránkách, na propagačních materiálech sloužící k další prezentaci produktu a služeb, na profilech youtube apod. Pokud by měl někdo problém s některou ze zveřejněných fotografií nebo videozáznamem, kontaktujte nás.

Upozorňujeme vás na tyto skutečnosti vzhledem k nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) (ve znění opravy), která představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Děkujeme za pochopení skupina VOICE.